تور استانبول ویژه اسفند (7 شب )

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,460,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
89,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,480,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

دو شنبه - سه شنبه -  پنج شنبه و جمعه هر هفته تا 22 اسفند 

نرخ کودک بدون تخت 5/100/000 می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 590/000 می باشد.

تمامی تاریخ ها طبق پکیج می باشد .

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm