تور آنتالیا 5 بهمن

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,649,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,209,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,409,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,749,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,209,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,509,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,749,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,649,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,949,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,749,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,649,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,949,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,679,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,289,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,449,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,909,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,749,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,549,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,929,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,409,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,549,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,289,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,909,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,749,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,259,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,369,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,249,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,649,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,649,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,649,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,449,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,449,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,240,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 5 بهمن

کودک بدون تخت :2/295/000 

نرخ کودک زیر دو سال 195/000

روز های پرواز ماهان ایر- دنیزلی چهارشنبه جمعه شنبه میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm