تور آنتالیا 26 ، 27 ،28 دی

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,095,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,205,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,460,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,905,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,905,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,905,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,905,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,930,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,930,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,325,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,655,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 26 ،27 ،28 دی

6 شب و 7 روز

کودک بدون تخت :2/390/000 

نرخ کودک زیر دو سال 400/000

ساعت رفت : 04/45 ساعت برگشت : 23/35

پرواز سان اکسپرس هر هفته پنج شنبه و جمعه و شنبه

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm