تور آنتالیا 10 بهمن

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,890,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 10 ، 11 ، 12 بهمن

6 شب - 7 روز

کودک بدون تخت :2/390/000 

نرخ کودک زیر دو سال 400/000

پرواز سان اکسپرس هر هفته پنج شنبه و جمعه و شنبه

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm