تور 14 دی استانبول 1398

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,584,000 تومان
قیمت 1 تخته
1,908,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,584,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,786,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,786,500 تومان
قیمت 2 تخته
1,888,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,042,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,574,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,989,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,624,500 تومان
قیمت 2 تخته
2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,665,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,111,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,528,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,686,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,192,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,528,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,726,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,192,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,123,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,726,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,232,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,204,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,746,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,272,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,767,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,273,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,366,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,767,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,516,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,771,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,888,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,042,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,824,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,151,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای سفر
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

نرخ کودک بدون تخت 1260000 تومان 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm