تور آنتالیا 19 دی

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,806,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,170,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,228,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,130,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,368,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,536,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,113,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,365,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,578,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,325,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,717,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,720,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,576,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,968,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,875,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,135,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,294,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,374,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,318,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,368,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,954,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,322,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,796,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,865,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,302,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 19 دی

کودک بدون تخت :2/290/000 

پرواز اطلس گلوبال

ساعت رفت : 03:50   ساعت برگشت: 22:45

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm