تور استانبول 30 آذر ماه 3 شب

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,069,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,388,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,069,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,348,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,907,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,189,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,418,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,017,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,258,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,538,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,298,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,618,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,416,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,258,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,618,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,416,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,010,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,603,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,733,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,647,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,342,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,817,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,817,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,907,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,298,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,994,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,038,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,169,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,603,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,038,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,527,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,111,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,373,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,502,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,406,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,962,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,488,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,603,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,387,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,907,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای سفر
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور استانبول 30 آذر ماه 3 شب

نرخ کودک بدون تخت 2/050/000

پرواز اطلس گلوبال

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm