تور استانبول 30 آذر ماه 5 شب

(5 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,914,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,382,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,688,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,486,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,422,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,752,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,555,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,917,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,651,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,117,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,314,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,718,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,651,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,225,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,442,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,965,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,532,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,214,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,720,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,582,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,582,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,732,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,717,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,877,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,225,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,225,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,981,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,543,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,137,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,010,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,892,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,732,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای سفر
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور استانبول 30 آذر ماه 5 شب

نرخ کودک بدون تخت 2/050/000

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm