تور استانبول 29 آذر ماه 4 شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,175,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,215,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,322,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,417,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,405,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,777,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,735,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,458,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,884,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,948,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,522,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,885,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,949,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,405,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,864,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,256,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,516,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,458,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,356,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,864,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,444,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,952,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,864,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,444,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,444,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,532,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,214,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,720,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,925,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای سفر
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور استانبول 29 آذر ماه 4 شب

نرخ کودک بدون تخت 2/050/000

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm