تور استانبول 29 آذر 6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,733,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,913,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,420,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,812,000 تومان
قیمت 1 تخته
4 تومان
قیمت کودک با تخت
2,645,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,249,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,733,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,205,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,935,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,655,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,422,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,794,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,658,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,252,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,623,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,265,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,815,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,265,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,905,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,467,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,004,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,327,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,855,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور استانبول 29 آذر 6 شب

نرخ کودک بدون تخت :2/150/000

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm