تور استانبول 30 آذر 4 شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,570,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,832,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,645,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,963,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,355,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,010,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,010,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,837,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,202,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,875,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,195,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,555,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,862,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,560,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور استانبول 30 آذر 4 شب

نرخ کودک بدون تخت :2/150/000

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm