تور آنتالیا 13 دی

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,026,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,568,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,166,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,234,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,558,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,326,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,296,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,078,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,562,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,372,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,578,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,524,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,263,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,786,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,658,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,862,200 تومان
قیمت 2 تخته
5,686,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,728,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,955,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,999,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,520,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,322,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,845,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,470,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,474,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,208,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,430,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 13 دی

کودک بدون تخت :2/290/000 

پرواز اطلس گلوبال

ساعت رفت: 04:35 ساعت برگشت: 23:30

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm