تور آنتالیا ویژه سال نو میلادی

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,160,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,460,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,320,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,670,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • اقامت در هتل
  • راهنمای سفر

توضیحات

تور آنتالیا ویژه سال نو میلادی 

نرخ کودک بدون تخت : 2/490/000

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm