تور دبی 14 دی ماه

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,467,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,815,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,815,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,953,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,902,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,834,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,801,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,952,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,902,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,168,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,698,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,204,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,823,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,254,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,601,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,254,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,827,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,254,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,269,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,578,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,319,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,957,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,542,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,326,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,979,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,607,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,406,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,514,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,357,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,334,000 تومان
daira
قیمت 2 تخته
4,737,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,799,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,751,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,821,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,924,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,082,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,491,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,162,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,642,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,656,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,349,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
6,134,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,597,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,140,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی

توضیحات

تور دبی 14 دی ماه 3 شب 

نرخ کودک بدون تخت (2/656/000) تومان 

مقصد فرودگاه شارجه

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm