تور آنتالیا 16 آذر

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,970,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,970,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,130,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,540,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 16 آذر

کودک بدون تخت :2/390/000 

پرواز سان اکسپرس هر هفته پنج شنبه و جمعه و شنبه

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm