تور پاتایا ویژه پاییز | 7 شب

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
26,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
22,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
22,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
26,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
22,170,000 تومان
قیمت 2 تخته
27,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
24,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
22,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
28,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
32,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
22,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
23,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
25,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
23,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
29,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
23,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
27,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
23,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
23,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
28,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
24,120,000 تومان
قیمت 2 تخته
36,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
26,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
50,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
26,260,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
26,520,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پرینت حساب بانکی
  • 2 قطعه عکس 3*4
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای سفر
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • سیم کارت
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور پاتایا ویژه پاییز 

7 شب 8 روز

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm