تور دبی ويژه آذر ماه

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,725,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,665,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,825,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,850,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,715,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,915,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,985,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,985,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,075,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,930,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,455,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,025,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,650,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,115,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,115,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,025,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,875,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,165,000 تومان
shekh zayed

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

توردبی ویژه آذر 3 شب

تاریخ حرکت تور :  1 دی /30 آذر 

نرخ کودک بدون تخت 2/890/000

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm