تور آنتالیا 15 آذر

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,115,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,161,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,405,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,235,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,835,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,835,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,565,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,525,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,485,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,810,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,885,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,845,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,955,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,915,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,915,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,005,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,030,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 15 آذر

کودک بدون تخت :2/095/000 

روز های پرواز ماهان ایر- دنیزلی چهارشنبه جمعه شنبه میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm