تور دبی 6 آذر 4 شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,275,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,240,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,665,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,895,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,285,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,435,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,435,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,330,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,980,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور دبی 6 آذر 4 شب

نرخ کودک بدون تخت 2/500/000

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm