تور دبی 28 آبان 4 شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,275,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,535,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,015,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,660,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,155,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,970,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,910,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل
  • ویزا توریستی
  • یک گشت شهری
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

تور دبی 28 آبان 4 شب

نرخ کودک بدون تخت 2/500/000

نرخ بچه زیر دو سال 1/050/000

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm