تور استانبول 24 آبان 6 شب

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,020,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,040,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,040,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,230,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
3,486,000 تومان 3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,386,500 تومان 5,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,341,500 تومان 2,230,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,370,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
3,843,000 تومان 3,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,048,000 تومان 5,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,150,000 تومان 3,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,560,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
4,252,500 تومان 4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,804,000 تومان 6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,751,000 تومان 2,620,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,520,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,630,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
4,756,500 تومان 4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,056,000 تومان 6,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,202,500 تومان 3,050,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
5,218,500 تومان 4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,736,000 تومان 8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,213,000 تومان 3,060,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای سفر
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور استانبول 24 آبان 6 شب

نرخ کودک بدون تخت 2/020/000

نرخ نوزاد 490،000 تومان

جهت اطلاع ار کمیسیون با کانتر مورد نظر تماس 02145813حاصل فرمایید .

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm