تور استانبول 22 آبان 4 شب

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,764,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,706,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,956,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,758,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,958,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,706,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,898,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,388,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,756,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,938,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,428,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,756,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,988,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,588,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,796,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
3,137,400 تومان 2,988,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,806,900 تومان 4,578,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,935,800 تومان 2,796,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,118,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,688,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,316,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,178,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,908,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,846,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,318,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,188,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,936,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
3,494,400 تومان 3,328,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,468,400 تومان 5,208,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,744,300 تومان 3,566,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,368,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,188,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,316,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,608,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,868,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,126,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
3,903,900 تومان 3,718,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,224,400 تومان 5,928,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,345,300 تومان 3,186,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,738,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,968,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,196,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,808,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,118,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,086,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,938,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,458,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,196,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
4,407,900 تومان 4,198,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,476,400 تومان 6,168,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,796,800 تومان 3,616,000 تومان
ویژه
قیمت 2 تخته
4,869,900 تومان 4,638,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,156,400 تومان 7,768,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,807,300 تومان 3,626,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای سفر
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور استانبول 22 آبان 4 شب

نرخ کودک بدون تخت 1/795/000

نرخ نوزاد 490،000 تومان

جهت اطلاع ار کمیسیون با کانتر مورد نظر تماس 02145813حاصل فرمایید .

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm