تور آنتالیا 16 آبان

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,950,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,120,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,120,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,540,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,610,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,455,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,650,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 16 آبان

کودک بدون تخت :2/390/000 

پرواز سان اکسپرس هر هفته پنج شنبه و جمعه و شنبه

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm