تور آنتالیا 15 آبان

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,495,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,005,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,885,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,795,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,055,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,155,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,915,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,915,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,205,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,565,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,565,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 15 آبان

کودک بدون تخت :2/090/000 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm