تور آنتالیا23 آبان

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,160,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,670,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,010,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,310,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,010,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,400,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا 23 آبان

کودک بدون تخت :2/040/000 

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm