تور آنتالیا 8 تیر

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
6,115,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,775,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,775,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,845,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,085,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,295,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,085,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,925,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,295,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,625,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,875,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,985,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,985,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,165,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,315,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,710,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,140,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,375,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,705,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,605,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,705,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,605,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,735,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,695,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,130,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,195,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,360,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

تور آنتالیا 8 تیر با پرواز سان اکسپرس

مدت اقامت 6 شب 

ساعت پرواز سان اکسپرس 01:15 رفت ......19:00 برگشت
ساعت پرواز سان اکسپرس 02:55 رفت ... 20:35 برگشت

نرخ کودک بدون تخت (2 تا 6 سال 4،490،000) نرخ نوزاد (0 تا 2 سال) 400،000 تومان می باشد .

بار مجاز مسافر 30 کیلو گرم می باشد .

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm