تور گرجستان 3 خرداد 98

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,005,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,915,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,005,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,135,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,525,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,395,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,175,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,525,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,915,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,615,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,785,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
    اقامت با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

ساعت پرواز رفت 10:45 و ساعت پرواز برگشت 13:25 میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm