تور آنتالیا 10 و 11 خرداد 98

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
7,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,055,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
7,515,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,255,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
7,595,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,535,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
9,455,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,230,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
9,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,715,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
10,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,795,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,075,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,040,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,120,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
11,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,240,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
11,565,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,280,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,645,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,325,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
11,885,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,445,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
11,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,485,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,930,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,525,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
13,265,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,135,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
13,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,335,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,455,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
15,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,505,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,145,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,265,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
15,935,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,470,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
16,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,590,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,875,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
16,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,875,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
16,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,875,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
16,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,645,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,875,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
16,745,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,875,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
17,475,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,240,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
17,555,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,280,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
17,555,000 تومان
قیمت 1 تخته
25,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,280,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
18,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,765,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
18,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,765,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
18,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,885,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
20,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,325,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,980,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
21,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
34,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,100,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
21,605,000 تومان
قیمت 1 تخته
31,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,305,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
27,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,340,000 تومان
LARA

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

10 خرداد:

ساعت رفت : 2:55     ساعت برگشت : 20:45

11 خرداد:

ساعت رفت : 1:15     ساعت برگشت : 19:00

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان میباشد.

نرخ کودک 2-6 سال 4.490.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm