تور کوش آداسی 10 خرداد

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
526,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
ROOM LAND
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
ROOM SEA
قیمت 2 تخته
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
(CLB FAMILY 3 ROOM (5PAX
قیمت 2 تخته
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
(CLB FAMILY 3 ROOM (4PAX
قیمت 2 تخته
7,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته
8,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
STD MAIN BUILDING
قیمت 2 تخته
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
SUPERIOR ROOM LAND
قیمت 2 تخته
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
CLUB ROOM
قیمت 2 تخته
8,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
SUPERIOR ROOM SIDE SEA
قیمت 2 تخته
9,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
ROOM LAND
قیمت 2 تخته
9,210,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
ROOM LAND
قیمت 2 تخته
9,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,370,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
ROOM SEA
قیمت 2 تخته
9,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
ROOM SEA
قیمت 2 تخته
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
DELUXE LAND
قیمت 2 تخته
9,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
DELUXE ROOM SEA
قیمت 2 تخته
10,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
ROOM LAND
قیمت 2 تخته
10,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
ROOM SIDE SEA VIEW
قیمت 2 تخته
11,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,190,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • یک گشت شهری
    گشت نیمروزی

توضیحات

ساعت پرواز رفت 23:00 و ساعت پرواز برگشت 02:15 میباشد.

نرخ نوزاد 390.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm