تور تفلیس + باتومی 4 خرداد 98

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

3 شب
قیمت 2 تخته
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,475,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,355,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,315,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,825,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,515,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,875,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,035,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,545,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,555,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,835,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,705,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,945,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
    با صبحانه

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000  تومان میباشد.

پرواز وهتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm