تور پوکت + بانکوک

(7 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
36,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
40,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
29,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
43,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
29,980,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
46,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
30,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
30,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
41,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
31,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
54,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
31,920,000 تومان
قیمت 2 تخته
43,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
55,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
38,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
32,000,000 تومان
قیمت 2 تخته
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
60,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
40,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
32,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
47,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
62,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
33,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
63,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
93,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
54,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
38,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
78,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
124,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
63,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
44,020,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • اقامت در هتل
    اقامت باصبحانه
  • ویزا توریستی
  • یک گشت شهری
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان

توضیحات

تور پوکت 4 شب + بانکوک 3 شب  

نرخ پایه پرواز 3,850,000 تومان میباشد و بصورت جداگانه محاسبه میشود.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm