تور وان 13 خرداد 98

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
-
قیمت 3 تخته
1,155,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,155,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
-
قیمت 3 تخته
1,210,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
888,000 تومان
قیمت 2 تخته
-
قیمت 3 تخته
1,320,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,015,000 تومان
قیمت 2 تخته
-
قیمت 3 تخته
-
قیمت 4 تخته
1,316,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
-
قیمت 3 تخته
-
قیمت 4 تخته
1,488,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت 2 تخته
-
قیمت 3 تخته
985,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
755,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,055,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,030,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
765,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,088,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,055,000 تومان
قیمت 4 تخته
1,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت
810,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,695,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,695,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,100,000 تومان
قیمت 2 تخته
1,850,000 تومان
قیمت 3 تخته
1,800,000 تومان
قیمت 4 تخته
-
قیمت کودک با تخت
1,187,000 تومان
اجرای گروه موزیک Meisam Nabavi
قیمت 2 تخته
2,180,000 تومان
قیمت 3 تخته
2,100,000 تومان
قیمت 4 تخته
2,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,280,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر زمینی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

 ساعت پرواز رفت 20:00 و ساعت پرواز برگشت 12:00 میباشد.

اتوبوس 25 نفره VIP - ون ترک دولموش

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm