تور پوکت ویژه پاییز 1401 | 7 شب | پرواز سلام ایر

(7 شب)

هتل ها

قیمت 2 تخته
30,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
26,940,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,400,000 تومان
قیمت 1 تخته
35,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
27,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
30,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
30,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
27,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
31,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
31,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
27,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
27,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
32,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
32,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
27,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
33,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
41,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
33,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
28,120,000 تومان
قیمت 2 تخته
34,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
42,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
34,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
28,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
37,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
49,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
37,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
29,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
38,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
29,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
39,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
53,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
39,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
30,210,000 تومان
قیمت 2 تخته
45,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
65,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
45,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
32,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
53,450,000 تومان
قیمت 1 تخته
81,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
53,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
35,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • سیم کارت
  • ویزا توریستی
  • یک گشت شهری

توضیحات

تور پوکت ویژه پاییز (7 شب و 8 روز ) با پرواز سلام ایر

7 شب 

پرداخت 50% کل هزینه تور هنگام ثبت نام الزامی است.

در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm