تور پوکت نوروز 99

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
11,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
8,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,700,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
8,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
8,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
12,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,090,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
9,390,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
9,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,580,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,480,000 تومان
قیمت 2 تخته
13,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,970,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
9,880,000 تومان
قیمت 2 تخته
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
19,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,070,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
15,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
21,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,460,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,760,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
16,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
10,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
14,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
11,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
11,840,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
11,930,000 تومان
قیمت 2 تخته
19,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
29,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
12,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
21,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
33,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
18,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
12,910,000 تومان
قیمت 2 تخته
23,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
36,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
12,820,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
38,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
13,110,000 تومان
قیمت 2 تخته
24,500,000 تومان
قیمت 1 تخته
39,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
13,890,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • سیم کارت
  • ویزا توریستی
  • یک گشت شهری

توضیحات

تور پوکت نوروز 99

29 اسفند به 8 فروردین

7 شب 

پرداخت 50% کل هزینه تور هنگام ثبت نام الزامی است.

در صورت عدم کانفرم هتل ، هتل مشابه جایگزین می گردد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm