تور استانبول 5 خرداد 98

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,290,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,110,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,380,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,360,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,730,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,780,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,110,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,640,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,690,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,740,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,800,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,970,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,010,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,220,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,430,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
  • یک گشت شهری

توضیحات

نرخ کودک بدون تخت 1.890.000 تومان و نرخ نوزاد 390.000 تومان میباشد.

ساعت پرواز رفت 14:30 و ساعت پرواز بر گشت 17:40 میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm