تور آنتالیا تعطیلات خرداد 98

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
10,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
11,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
-
BUNGALOW ROOM
قیمت 2 تخته
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
BUNGALOW ROOM
قیمت 2 تخته
11,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD SEA SIDE VIEW
قیمت 2 تخته
11,320,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
11,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD SEA SIDE
قیمت 2 تخته
11,670,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
12,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
17,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
13,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
16,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
14,480,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
15,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت
9,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
15,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
20,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
16,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
16,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
17,100,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
17,540,000 تومان
قیمت 1 تخته
23,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت
10,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
17,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
26,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
18,570,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
SUPERIOR LAND
قیمت 2 تخته
18,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
24,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
SUPERIOR ROOM
قیمت 2 تخته
20,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
27,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,705,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
STD ROOM
قیمت 2 تخته
21,000,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
SUPERIOR ROOM
قیمت 2 تخته
21,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
28,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
12,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
DELUXE LAND VIEW
قیمت 2 تخته
22,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
30,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
13,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
DELUXE LAND VIEW
قیمت 2 تخته
27,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
37,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
16,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
PREMIUM ROOM
قیمت 2 تخته
34,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
47,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
19,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان
قیمت 2 تخته
38,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
51,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
21,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,500,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان میباشد.

ساعت رفت 04:00 و ساعت برگشت 23:59 میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm