تور کوش آداسی 3 خرداد 98

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته
4,435,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته
4,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,010,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,195,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
CLUB
قیمت 2 تخته
5,575,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
CLUB
قیمت 2 تخته
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,235,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته
5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته
5,995,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,045,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
MAIN LAND VIEW
قیمت 2 تخته
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,415,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,235,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
SEA VIEW
قیمت 2 تخته
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,660,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,755,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
AQUA NEW
قیمت 2 تخته
7,755,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
LAND VIEW
قیمت 2 تخته
10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,450,000 تومان
SEA VIEW

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
    پرواز آسمان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

نرخ نوزاد (کودک زیر 2 سال) 300.000 تومان میباشد.

ساعت رفت 1:50  ساعت برگشت 5:30

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm