تور آنتالیا 2 خرداد (دنیزلی)

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
3,495,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
3,970,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
4,620,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
SIDE
قیمت 2 تخته
4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KUNDU
قیمت 2 تخته
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
ALANYA
قیمت 2 تخته
5,999,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,999,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,999,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,999,000 تومان
LARA FAMILY ROOM
قیمت 2 تخته
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
6,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,430,000 تومان
LARA FAMILY ROOM
قیمت 2 تخته
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
6,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
KEMER
قیمت 2 تخته
9,920,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
BELEK
قیمت 2 تخته
13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان
LARA
قیمت 2 تخته
15,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
22,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,390,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
    پرواز ایرن ایر (دنیزلی)
  • راهنمای فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

 نرخ نوزاد (کودک زیر 2 سال) 290.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm