تور کوش آداسی 3 خرداد

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,585,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,795,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,865,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,945,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,975,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,405,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,955,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,315,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,035,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,465,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,235,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,615,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان
قیمت 2 تخته
10,120,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ نوزاد (کودک زیر 2 سال) 400.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm