تور دبی 29 و 28 اردیبهشت 98

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,420,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,820,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,200,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • ویزا توریستی

توضیحات

 ساعت رفت 07:00ساعت برگشت 10:00

نرخ نوزاد 800 هزار تومان

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm