تور تایلند 22 و 24 و26 خرداد 98

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,000,000 تومان
3 شب
قیمت 2 تخته
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,350,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,845,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
5,545,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
6,030,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,415,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
6,115,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,455,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,255,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,155,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,565,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,365,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,265,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,625,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,655,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
6,325,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
6,510,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
6,860,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,285,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
6,985,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
7,160,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
7,770,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,695,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,715,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
8,395,000 تومان
قیمت 2 تخته
11,595,000 تومان
قیمت 1 تخته
18,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت
11,395,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
11,295,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • ترانسفر فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

ساعت رفت 21:30   ساعت برگشت 9:50

نرخ نوزاد (کودک زیر 2 سال) 990.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm