تور مالزی 22 خرداد

(7 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,150,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,300,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,930,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
3,530,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
3,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
3,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,530,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,600,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,680,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
3,630,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,830,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,680,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,910,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,780,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,130,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,750,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,830,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,870,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
3,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
6,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,050,000 تومان
قیمت 2 تخته
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته
12,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت
7,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,130,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
14,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,430,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,200,000 تومان
قیمت 2 تخته
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
15,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت
8,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
4,350,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل
  • راهنمای فارسی زبان
  • سیم کارت
  • یک گشت شهری
    گشت نیمروزی

توضیحات

تور 24 خرداد با 150.000 تومان افزایش نرخ همراه میباشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm