تور تفلیس 28 اردیبهشت 98

(3 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

3 شب
قیمت 2 تخته
2,675,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,815,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,185,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,860,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,815,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,095,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,905,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,235,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,025,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,325,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,465,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,095,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,605,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,955,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,025,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,605,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,535,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت
-
قیمت کودک بدون تخت
2,490,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,695,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
-21,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اصل گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ساعت رفت 8:50

ساعت برگشت 12:45

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm