تور کوش آداسی ویژه 13 اردیبهشت 98

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,045,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,015,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,060,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,360,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,480,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته
3,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,440,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,680,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته
3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,560,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,980,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,650,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته
4,070,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,260,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,840,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته
4,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,990,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته
4,410,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,090,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته
4,470,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,890,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,610,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,110,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته
4,795,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,250,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,960,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,340,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,320,000 تومان
sea view
قیمت 2 تخته
5,220,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,460,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,270,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,330,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,370,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,880,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,295,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,720,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,920,000 تومان
land view
قیمت 2 تخته
8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت
5,130,000 تومان
sea view

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل
  • یک گشت شهری
    در کوش آداسی

توضیحات

تور کوش آداسی ویژه  13 اردیبهشت 98

نرخ کودک بدون تخت 1,750,000 و نرخ نوزاد 300,000 تومان می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm