تور آنتالیا ویژه 5 و 7 اردیبهشت 98

(6 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته
2,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
1,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
20,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,690,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
17,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
17,900,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت
2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته
7,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
3,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته
10,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان
قیمت 2 تخته
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت
4,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,790,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • استقبال فرودگاهی
  • راهنمای فارسی زبان
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور آنتالیا از طریق فرودگاه اسپارتا می باشد.

 نرخ کودک بدون تخت 1,790,000 و نوزاد 190,000 تومان می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm