تور باکو4 شب ویژه فروردین و اردیبهشت 98

(4 شب)
این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NIARIMANOV
قیمت 2 تخته
3,145,000 تومان
قیمت 1 تخته
3,995,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NIARIMANOV
قیمت 2 تخته
3,190,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
ICHERI SHEHER
قیمت 2 تخته
3,195,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
قیمت 2 تخته
3,295,000 تومان
قیمت 1 تخته
-
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NASIMI
قیمت 2 تخته
3,445,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
SAHIL
قیمت 2 تخته
3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,595,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
ICHERI SHEHER
قیمت 2 تخته
3,595,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
WHITE CITY
قیمت 2 تخته
3,645,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,745,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NIARIMANOV
قیمت 2 تخته
3,695,000 تومان
قیمت 1 تخته
4,695,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NIARIMANOV
قیمت 2 تخته
3,945,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
ZIYA BUNYADOV
قیمت 2 تخته
4,045,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
SHIKHOV BEACH
قیمت 2 تخته
4,145,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,645,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NOVKHANI
قیمت 2 تخته
4,345,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,845,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NASIM
قیمت 2 تخته
4,545,000 تومان
قیمت 1 تخته
5,945,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
ABSHERON
قیمت 2 تخته
4,845,000 تومان
قیمت 1 تخته
6,545,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NASIM
قیمت 2 تخته
5,645,000 تومان
قیمت 1 تخته
8,445,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
ABSHERON
قیمت 2 تخته
6,245,000 تومان
قیمت 1 تخته
9,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
NASIMI
قیمت 2 تخته
7,645,000 تومان
قیمت 1 تخته
11,345,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
ABSHERON
قیمت 2 تخته
9,145,000 تومان
قیمت 1 تخته
13,145,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت
1,795,000 تومان
BADAMDAR

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • عکس گذرنامه با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • استقبال فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل

توضیحات

تور باکو4 شب ویژه فروردین و اردیبهشت 98

نرخ نوزاد 395 هزار تومان می باشد.

مسئولین تور

6LdGk0sdAAAAAJaIEjas3JSCxphxBTtI-jmEENkm