تور زمینی قشم

تور زمینی قشم از طریق بندر شهید ذاکری وارد جزیره قشم می شوند . در تور های زمینی مسافران از طریق قطار و یا اتوبوس وارد شهر بندرعباس می شوند و از طریق بندرهای مختلف وارد اسکله شهید ذاکری جزیره قشم می شوند و میتوانند از دیدنی ها جزیره قشم استفاده نمایند .

طول مسیر تور زمینی قشم با توجه به فاصله شهر مبدا به شهر بندرعباس می باشد و از بندرعباس تا شهر قشم چیزی حدود 45 دقیقه طول می کشد . مسافرت زمینی چه از طریق قطار و چه با وسیله نقلیه هرچند مدت زمان بیشتر از تور هوایی انجام میشود اما از نظر قیمتی خیلی مرقوم به صرفه خواهد بود و از زیبایی های جاده لذت ببرید .

تور زمینی قشم با قطار

تور زمینی قشم با قطار از طریق شبکه ریلی ایران قابل اجرا می باشد و هر شهری که به ریلی جمهوری ایران متصل باشد قابل اجرا می باشد . در تور زمینی قشم با قطار پس از رسیدن مسافران به راه آهن شهر بندرعباس از طریق ترانسفر به یکی از اسکله های شهر بندرعباس انتقال داده خواهد شد و سپس با شناورها به جزیره قشم منتقل می شوند .

تور زمینی قشم با اتوبوس

تور زمینی قشم با اتوبوس از تمای نقاط ایران قابل اجرا می باشد . در صورتی که اتوبوس دربستی باشد و تعداد مسافران کامل باشند اتوبوس مسافران تا ورودی اسکله پیاده میکنند ولی اگر به صورت انفرادی باشد اتوبوس از مبدا به مقصد اتوبوس رانی شهر بندرعباس خواهد بود و سپس از طریق ترانسفر به سمت اسکله خواهد بود و از اسکه با شناور به سمت جزیره قشم حرکت خواهد کرد .

تور گروهی زمینی قشم 

در تورهای گروهی قشم یک راهنما از مبدا همراه گروه خواهد بود و اگر تور گروهی قشم با اتوبوس باشد اتوبوس به وسیله لندی کرافت به جزیره قشم انتقال داده خواهد شد . تـور های گروهی قشم به صورت فول گشت خواهد بود و مسافران لذت بیشتری از سفر خواخند برد