تور هوایی قشم

تور هوایی قشم از طریق فرودگاه بین المللی دیرستان قشم از هر شهر ایران که پرواز برقرار باشد قابل اجرا می باشد . تور هوایی قشم از تورهای محبوب می باشد زیرا که این جزیره جزیره عجایب هفتگانه می باشد . در این تور شما میتوانید از جزایر اطراف قشم از جمله ، جزیره هرمز و جزیره هنگام دیدن فرماید .