تور ماسوله 

روستای تارخی ماسوله به خاطر شکل معماری و قدمتش به یکی از مقصد های توریستی ایرانیان تبدیل شده است