تور وان از تهران

تور وان از تهران از طریق دو شهر خوی و تبریز قابل اجرا می باشد . از تهران همه روزه برای شهر خوی و تبریز حرکت دارند.  

از تهران تا شهر خوی حدود 10 ساعت زمان می باشد و از شهر تهران تا شهر تبریز حدود 8 ساعت می باشد.

از تهران به شهر خوی همه روزه از ساعت 19:00 تا ساعت 23:30 ماشین برای حرکت می باشد که هر نیم ساعت یک بار اتوبوس ها حرکت میکنند.

از شهر تهران به شهر تبریز همه روزه از ساعت 15:00 الی 22:00 اتوبوس برای حرکت موجود می باشد.

تور های وان از تهران همه روزه از تهران می توانید رزرو نمایید و با اتوبوس های 25 نفر به راحتی به یکی از شهرهای خوی یا تبریز بروید و از آنجا با دلموش های ترک به سمت مرز رازی و شهر وان حرکت نمایید.